آنچه شما خواسته اید ما فراهم کرده ایم
  • اعطای تسهیلات بدون کارمزد و پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک
  • امکان دریافت مدارک و تحویل بیمه نامه در آدرس شما
  • ثبت سفارش خرید انواع بیمه نامه با اقساط ۱۲ ماهه
ثبت سفارش بیمه درمان تکمیلی گروهی

  • میتوانید تصویر شرایط و تعهدات مورد درخواست را در فیلد ضمایم ارسال کنید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید