آنچه شما خواسته اید ما فراهم کرده ایم
  • اعطای تسهیلات بدون کارمزد و پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک
  • امکان دریافت مدارک و تحویل بیمه نامه در آدرس شما
  • ثبت سفارش خرید انواع بیمه نامه با اقساط ۱۲ ماهه

قوانین سایت


۱– این سایت متعلق به واحد صدور ۹۳۸۰ بیمه دانا که در  مرکز فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت کد شامد ۱-۱-۷۴۴۵۶۵-۶۵-۰-۵ ثبت و شناسائی اولیه شده است و مجوز مربوطه در مرحله بررسی قرار داشته و در طی این دوره ممکن است مطالبی با  محتوائی آزمایشی و عملکردهای تستی مختلف بارگذاری گردد که جنبه رسمی نداشته باشد و تنها بمنظور آزمونهای مختلف  قالب سایت و عملکرد فرمهای ورود اطلاعات انجام شود، لذا ادعای  هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در این خصوص مورد پذیرش نخواهد و مسئولیت سوء برداشت از محتوای تستی و عدم توجه به این موضوع برعهده پدید آورندگان این سایت نیست .

۲- تنها ملاک اصلی احراز هویت سایت به لحاظ شخصیتی ، مکانی و زمانی مرکز فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی است .