تسهیلات بیمه ای برای اعضای صندوق بازنشستگی کشور

قابل توجه بیمه گذاران عزیز !

 امکان صدور انواع بیمه‌های مورد نیاز عزیزان بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری  بدون نیاز به ارائه چک و با قرارداد کسر از حقوق فراهم شد .
جهت ثبت سفارش به سایت اسنپ بیمه مراجعه فرمائید .